Patientinformation til filler behandling med hyaluronsyrefiller

Nedenfor har vi besvaret de oftest stillede spørgsmål i forbindelse med din filler behandling.

Hvad er en hyaluronsyrefiller?

Ikke permanente fillers som hyaluronsyreprodukterne er sterile geler, der består af stabiliseret hyaluronsyre.

Forventet resultat af din filler behandling:

Gelen injiceres i huden for at mindske linier, rynker og furer i ansigtet og forme læber og ansigtskonturer.

Hvornår og hvor længe virker din filler behandling?

Behandlingsresultatet er oftest synligt umiddelbart efter behandlingen. Afhængigt af hvilket område der behandles, hudtype og injektionsteknik, kan effekten af behandlingen med hyaluronsyrefiller holde 3-12 måneder (læber ca. 3-6 måneder), men undertiden i kortere eller længere tid. Opfølgningsbehand-ling hjælper med at bevare det ønskede resultat.

Kontraindikationer / forsigtighedsregler:

Hvis du har betændelse i det område du ønsker behandlet.
Hvis du er overfølsom over for hyaluronsyre.
Nedsat blodstørkningsevne evt. som følge af medicin.
Hvis du er gravid eller ammer.
Hvis du tidligere er behandlet med permanente fillers i det område der ønskes behandlet.

Bivirkninger / risici:

Efter behandlingen kan der forekomme visse reaktioner, som er almindelige i forbindelse med injektioner. Disse reaktioner er blandt andet rødme, hævelse, smerte, kløe og ømhed ved behandlingsstedet. De er normalt lette til moderate og går som regel over af sig selv efter nogle dage. Nogle patienter kan opleve, at filleren føles som små kugler i f.eks. læberne. Dette vil typisk forsvinde i løbet af et par måneder. Andre typer af reaktioner er sjældne, men ca. 1 ud af 15.000 behandlede patienter har oplevet lokale, allergiske reaktioner efter en eller flere injektioner. Reaktionerne har normalt været lette til moderate og har begrænset sig selv med en gennemsnitlig varighed på to uger. I sjældne tilfælde har sådanne reaktioner varet i flere måneder. I meget sjældne tilfælde, mindre end 1 ud af 15.000, er der forekommet forlænget fasthed, betændelse eller en gråagtig misfarvning ved behandlingsstedet. Disse reaktioner kan udvikles uger eller måneder efter injektionerne og kan vare i flere måneder, men går normalt over med tiden. Endnu sjældnere er der set sårskorpe og dødt væv ved behandlingsstedet. Det kan resultere i overfladisk arvæv. Ved behandling omkring øjnene ses ofte forbigående hævelse. Generelt ses tendensen til hævelse at være større jo løsere huden er i behandlingsområdet.
Hyaluronsyrefiller kan fjernes ved at injicere et enzym (hyaluronidase), som opløser filleren.

Om denne information og samtykkeerklæring:

Du skal modtage skriftlig information om behandlingen og efterfølgende mundtlig information. Du har ret til en bisidder ved modtagelsen af den mundtlige information.

Denne information og samtykkeerklæring er udarbejdet for at opfylde lovens og Sundhedsstyrelsens krav om patient-information og informeret samtykke i forbindelse med kosmetisk kirurgi og behandling.

Samtykke til behandling:

Jeg har besvaret spørgsmålene ærligt om min medicinske historik. Jeg har, i nævnte rækkefølge, modtaget skriftlig og mundtlig information om behandlingen. Jeg har forstået de risici der måtte være i forbindelse med behandling med hyaluronsyre-produkter og giver mit samtykke til behandlingen. Der kan tidligst gives samtykke til behandlingen 2 dage efter modtagelsen af denne information.

Denne information er senest ajourført 12-05-2014

Samtykkeerklæring som pdf  pdficon_large

Hvis du ønsker at vide mere om behandling med Restylane, så læs om Restylane her, eller kontakt os for en gratis konsultation, hvor vi giver råd og vejledning om, hvad der er bedst for dig i den sammenhæng.

Ring i telefontiden på 38 88 75 00

Comments are closed.